Dự án thi công sơn epoxy cho công ty ABC tại khu công nghiệp VSIP 1 với diện tích sàn là 3500m2

Thời gian thực hiện: 7 ngày

Nghiệm thu vào 20/06/2020